نکاتی برای تدریس بهتر (2)

بین دو جلسه تدریس حد اقل 10 دقیقه استراحت کنید; این استراحت تاثیر بسزایی در تدریس های بعدی شما خواهد داشت. از استاد کهنسالی پرسیدند: «شما با این سن و سال زیاد، چگونه این همه تدریس می کنید؟» پاسخ داد: «من در برابر یک ساعت تدریس، یک ساعت نیز استراحت می کنم »
همواره تلاش ما در گروه کلاس ها این است که بهترین کیفیت اموزشی را برای دانش اموزانی که از کلاس های ما استفاده میکنند فراهم کنیم. پس شما هم برای برخورداری ز بهترین کیفیت اموزشی میتوانید به سایت کلاس ها مراجعه کرده و ثبت نام کنید و از کلاس مورد نظر خود استفاده لازم را ببرید

برای ورود به سایت کلاس ها بر روی این نوسته کلیک کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *